Scholenavond

Elk jaar organiseert HORDe op de 2de donderdag van januari een scholeninformatieavond. Op deze avond presenteren verschillende middelbare scholen zich aan ouders van kinderen uit groep 7 en 8 voor wie extra uitdaging in het vervolgonderwijs belangrijk is. De kinderen zijn zelf ook welkom!

De scholen houden een korte presentatie waarbij zij onder andere ingaan op het thema ‘leren leren’. Veel begaafdere leerlingen hoeven zich pas op de middelbare school in te spannen. Op de basisschool was dit niet nodig. Het is van belang dat deze leerlingen zich op tijd een leerstrategie eigen maken. Scholen vertellen op de voorlichtingsavond ook over speciale programma’s voor begaafde leerlingen.

Na de presentaties is er een scholenmarkt waar de ouders en kinderen uit groep 7 en 8 zich uitgebreid kunnen laten informeren. Sinds januari 2013 neemt iedere middelbare school enkele leerlingen mee, die hun eigen ervaringen vertellen.

Doordat er veel scholen uit de regio worden uitgenodigd, komt het voor dat niet elke school elk jaar aanwezig zal zijn. Het streven is 8 – 10 scholen uit te nodigen op de scholeninformatieavond. Als u zich met een mail inschrijft voor de avond krijgt u van te voren informatie toegestuurd met de extra curricula van de scholen en de data van open dagen van de middelbare scholen. In de nieuwsbrief van HORDe en op de website laten wij u weten wanneer en waar de avond plaatsvindt en welke scholen zich zullen presenteren.